Razprava o vlogi EU pri zagotavljanju varnosti v Vzhodni Aziji je stara prav toliko, kot je stara razprava o skupni varnostni in obrambni politiki, ki je bila vselej kontraverzna. Z novimi strateškimi in varnostnimi scenariji se postavlja novo vprašanje o tem, kaj lahko in bi lahko EU naredila. Kot vedno odgovori niso nič drugačni od vprašanj.


Razprave o vlogi EU pri zagotavljanju varnosti v Vzhodni Aziji težijo k prehodu iz ustaljenih idej o trgovskih odnosih nasproti normativni zunanji politiki, politiki mehke moči nasproti strateški vojaški moči ter povezovanju nasproti nevtralnemu sodelovanju. EU je delno prispevala k temu. Načela skupne varnostne in obrambne politike (Common Security and Defense Policy – CSDP) niso odražale nobenega kolektivnega obrambnega sistema kot npr. NATO. Nasprotno, CSDP je bila bolj komplementarna NATO v pogledu, da je gradila vojaško silo (oziroma bojne skupine), ki bi se lahko odzvala na mednarodne krize za kratko obdobje.


Celoten članek lahko preberete na http://thediplomat.com/2015/06/the-eu-and-asian-security/.